תשובה אחת
יכול להיות מכל מיני סיבות.
אין סיבה אחת אבסולוטית.
את תסתכלי על מישהו אם הוא נראה חריג-
חריג ביופיו, בכיעורו, במוזרותו...
אי אפשר באמת לענות על השאלה הזו.
line:445