2 תשובות
לי לא הודיעו רק אחרי כמה זמן
כן לי הודיעו כמה פעמים בהודעות שהמנילה הגיעה ועד מתי אני אוכל למלא אותה