3 תשובות
דרגות, מדרג, גורם, מותר, גומר, רוגם, רום, תמר, מור, גמור
חובה להשתמש בכל האותיות?
שואל השאלה:
לא חובה להשתמש בכל האותיות