5 תשובות
מילת גנאי לאדם כהה עור
זה כינוי שניתן בעבר לעבדים השחורים ונחשב כיום כביטוי גנאי לאנשים כהי עור, אבל היום אנשי כהי עור משתמשים בזה במובן יותר כמו של "bro" אחד לשני-סוג של "אחי" לעומת זאת, זה נחשב אסור ומאוד לא מנומס אם אדם לבן ישתמש בזה לכנות אדם שחור כי אז זה מתקשר לעניין של העבדות.
כינוי לא יפה לכהי עור
הכינוי בא מהשם של ניגריה שכל מי שבא משם בעבר כונה "nigger" עכשיו זה סלנג לכמו "אחי" שלרוב כההי עור משתמשים בו.
ניגה זה שם חיבה למישהו שחור אבל רק לשחורים מותר..