תשובה אחת
זה הכי קשה בעולם אבל כן, אולי הוא הבן אדם הכי יפה או מקסים אבל להתגבר על המרחק זה קשה. אני יודעת שזה יהיה לך קשה וגם לו אבל אני פשוט מציע לך לנתק אותו קשר למען שניכם