3 תשובות
התאריך שבו מוצר מתקלקל
זה התאריך שבו עדיף לא להשתמש במוצר כבר (נגיד התאריך שבו החומוס מתקלקל)
מתי שמוצר כבר מקולקל