2 תשובות
על הכרטיס מקדימה, בדרך כלל צמוד יותר לצד שמאל למטה
על הכרטיס עצמו.