תשובה אחת
לא אומר כלום.
הסמיק בגלל שצחק.
וגם אם הוריד את המבט,
זה כי לא נעים לו שתפסת אותו מסתכל עליך,
כמו שכל אדם רנדומלי עושה כשתופסים אותו מסתכל על אחרים.