10 תשובות
תשאלי אותו.
שואל השאלה:
חוץ מלשאול
יש לך ניחוש אולי?
אנונימית
זה לא כל כך אומר משהו...
אולי שאלו אותו משהו עליך והוא הנהן.
שואל השאלה:
גם היום הקראש וחבר שלו הסתכלו עלי בהפסקה, ואז חבר שלו אמר לו משהו כשהם הסתכלו עלי, והקראש אמר לו: לא
מה זה אומר לדעתכם?
אנונימית
שואל השאלה:
?
אנונימית
יכול להיות שהם דיברו עליך.
מקווה שעזרתי
פשוט תשאלי אותו אם הוא רצה ממך משהו היום כי את הבנת שכן, אבל לא הבנת מה הוא אמר...
שואל השאלה:
אולי הוא סתם שר לעצמו שיר?
אנונימית
אבל אני לא מבינה, מה הבעיה בלשאול..?
זה לא עכשיו איזה משהו מסכן חיים או לא יודעת מה...
תאמיני לי שזה גם לא אמור לפגוע בקשר שלכם (במידה והוא בכלל קיים), ועוד אפילו עלול לחזק אותו...