2 תשובות
הרכיב
בריכה
ברכה
כביר/ה
בכיר/ה
הרכיב
בירכ/ה