2 תשובות
גם אני בשלב הזה ומה שהצלחתי זה:
מקור
מקרי
קורמ
קרומ
מוקיר
מקורי
קורימ
קרמי, מקור, מוקיר, מקרי, מקורי, קורמ, קורימ, קרומ
יש הכל באתר התשובות של זה ושל עוגות מילים
https://sucaryot.solutions/answers/10/8