5 תשובות
כן, זה נכון לומר כך.
כי היא מצטערת בשבילך שלא ישנת טוב הלילה.
ובגלל זה היא כתבה לך "אני מצטערת"
חח אוקי אז אני לא יוסיף גם תשובה משלי:)
היא מצטערת שלא ישנת כביכול
היא מצטערת שלא ישנת טוב חח
חח חייבת
מצטערת בשבילך שלא ישנת טוב
מי עונה ככה איזה טמטום חח