3 תשובות
הספינה שטבעה זה אמיתי. רוז וג'ק הסיפור בניהם המציאו שתהיה עלילה
לא חושבת