9 תשובות
לא מדליקים
אתמול היה נר אחרון
לא מדליקים.. נגמר החג
לא מדליקים היום נרות.. נגמר
לא מדליקים
אתמול הדלקנו את כל הנרות לא מדליקים היום
היום נקרא זאת חנוכה הגיעה לסיומה החג ולא מדליקים
אתמול את הכול הדלקנו
לא מדליקים כבר t_t נגמר ואני באבל