6 תשובות
שנים משמאל לימין
אנונימי
שניים
משמאל לימין
שניים+שמש ומשמאל לימין
שתי נרות כולל שמש
3
משמאל לימין, כמו תרגיל במתמטיקה
שניים מצד ימין ושמש
שמש באמצע + מצד ימין של החנוכייה בהתחלה 2.
יחד, 3.