5 תשובות
קופסה
הופק
מה זה חמש ורבע אותיות?
פוסקה
פוסק
ספה
קופה
קראתי את השאלה לא נכון, מצטערת

פסקה
פסוק
קופסה
קופה
פסקו
פוסק
פסקה
פסוק