2 תשובות
אקס פקטור וחתונה ממבט ראשון
בקשת יש חתונה ממבט ראשון. (12)
ברשת יש אקס פקטור. (13)