3 תשובות
ב-13: אקס פאקטור
ב-12: אבודים
(אני חושבת)
הכוכב הבא בערוץ 12 וב13 לאיודע
ב13 אקס פקטור וב12 הכוכב הבא
אנונימית