8 תשובות
אשמת הכוכבים ברור.
אשמת הכוכבים.
לא קראתי את שומרת אחותי ואת אשמת הכוכבים כן, אבל לפי מה ששמעתי ואני יודעת שניהם מדהימים
לא אהבתי את שניהם.
אך אם כבר, אשמת הכוכבים כתוב הרבה יותר טוב.
אשמת הכוכבים
אשמת הכוכבים!
זה ספר מדהים ממש מומלץ
אשמת הכוכבים
שומרת אחותי