8 תשובות
לא, אלוהים לא מרשה
אנונימית
בטח שכן זה לא קשור
כן מותר עכשיו רק חצי שעה אחרי הדלקת הנרות אסור לעשות מלאכה
שואל השאלה:
ואחרי שאני ידליק צריך לחכות חצי שעה?
שואל השאלה:
^התגובה הראשונה
את מזלזלת?
נראה לי ששעורים נקראים מלאכה שניה שואלת את אבא שלי
מותר להכין שעורים זה לא נקרא מלאכה
זה לא קשורר
נו מה הקשר זה נרות שבת?!
ברור שמותר

תגובה ראשונה-דוחה!