9 תשובות
שואל השאלה:
5 אותיות ולא
השריף
פשריה
פישרה
שריף
פרישה
פישר
פושר
פרה
שואל השאלה:
לא
פרשיה (כמו מקרה, ארוע)
שרפרף
הפשיר? פרישה?