2 תשובות
2 יוצאים אצלנו מהתחנה לבראור ביום שני, אשלח לך הודעה בפרטי כשאשאל
שאלתי את הקצינה
אין לשחמ בראור