2 תשובות
אני חושבת תומכת לחימה
נראה לי סמלת מבצעים בחמ"ל חי"ר, לא?