תשובה אחת
https://stips.co.il/ask/19403/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%96-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9

שאלה שכבר נשאלה כאן בסטיפס, על כוס אורז ונענתה ע"י מומחית.
חצי מהקלוריות הרשומות הן לחצי כוס אורז.