3 תשובות
עד סוף החודש הנקוב
עד סוף החודש שמצוין בכרטיס
עד סוף החודש