תשובה אחת
הפרעת קשב לא אומר שום דבר על היכולות.
גם ילדה עם ההפרעת קשב הכי קשה יכולה להיות בכיתת מחוננים