תשובה אחת
instaview
אבל זה עולה כסף.
אין דרך אחרת.