8 תשובות
שואל השאלה:
לא את המילים
דגל
גדל
דוגל
אנונימית
גדל גדול
דלג
גול
דגל דלג דגלו
גול
גדל
גדלו
גדול
דגל
שואל השאלה:
אני צריכה עוד מילה אחת עם 4 אותיות אבל לא ממה שכתבתם
אנונימית
דגל
גדל
גודל
לדוג