4 תשובות
באג
באג, הוא עובר לבד
גם לי זה קורה
זה יסתדר לבד
באג כלשהו, זה יסתדר...
באותו הנושא: