7 תשובות
8:15
8:10
--A
שמונה ורבע:(
9:00
7:50
שעת אפס ): שבע וחצי ואז חלון משמונה עד תשע