2 תשובות
3 שנים.
שואל השאלה:
בטוח? אני לא צריכה לעשות שוב תאוריה שיסתיים התוקף שלה השנה?
אנונימית
באותו הנושא: