6 תשובות
לא הוא גם יכול להיות שלילי והפונקציה תהיה פונקציה יורדת.
לא, הוא יכול להיות חיובי, שלילי וגם שווה לאפס
שיפוע יכול להיות חיובי, שלילי, קבוע.
לא שיפוע יכול להיות שלילי וחיובי בגלל שהפונקציה יכולה להיות עולה או יורדת
שיפוע יכול להיות חיובי, שלילי, קבוע או אינסופי