תשובה אחת
שנתיים מהיום חמישי הזה, הבדיקות הרפואיות, ושלוש התיאוריה.
.M.
באותו הנושא: