תשובה אחת
זה שונה בכל מקום, אבל אני למשל קיבלתי בערך שלושה חודשים אחרי שסיימתי