3 תשובות
אם את יושבת ליידו אז כנראה שהכוונה אלייך.
או שהוא התכוון שהוא אוהב אותך או דלוק עךייך וקשה לו להתרכז בשיעור מבלי לחשוב עליך.

או שאת פשוט לא מרכזת אותו מבחינה לימודית
זה יכול ללכת לשני הכיוונים
או לכיוון חיובי, שהוא אוהב אותך וקשה לא לשבת לידך ושאין ביניכם אינטרקציה / קשר / לא יודעת
או לכיוון השלילי שהוא לא מת עליך והוא לא יכול לשבת לידך בגלל שהוא לא אוהב אותך
שהוא פשוט רצה לשבת לייד חבר שלו או משהו אז עכשיו הוא עושה קונצים למורה