3 תשובות
אולי הוא מנסה להרשים אותך כשהוא עונה תשובות למורה.
שואל השאלה:
אבל מה יש להרשים כי היא רק שאלה אותו למה הוא יוצא מהכיתה כי עוד לא היה צלצול והוא אמר: נו מה יש עוד דקה
חח יש מה להרשים פה?
אנונימית
שואל השאלה:
?
אנונימית