תשובה אחת
לדבר איתו ולשאול למה הוא ככה
באותו הנושא: