3 תשובות
קו 54 של חברת דן רדי בתחנת היכל נוקיה יד אליהו/יגאל אלון, פני לכיוון צפון ברחוב יגאל אלון, שמאלה ברחוב המערכה, ימינה ברחוב יגאל אלון, לרחוב השלושה. נסיעה טובה.
104
54
52
את יורדת ביד אליהו ביגאל אלון, וזה חצי דקה משם.
אני נוסע עם קו 54, מגיע צ'יק צק
באותו הנושא: