9 תשובות
מראה
למצלמה יש איכות מוגבלת
במראה
מראה למזלנו
די שתיהם
לא זה ולא זה. משהו באמצע
גם מראה וגם מצלמה מראות בדו מימד אז לא זה ולא זה כי אנחנו בתלת מימד
כנראה כמו במראה.
כחושבים על זה.. איזה מבאס זה שאף פעם לא נראה את עצמנו במציאות.
זאת אומרת כן יש את המראות והמצלמות וכל זה, אבל אף פעם לא נוכל לדעת איך אנחנו נראים באמת ואיך רואים אותנו.