3 תשובות
יותר משבועיים זה בטוח
תלוי ברמת האקנה..
יש לי חברה שלקחה לחצי שנה והיה לה ממש רמה מוגזמת של חצקונים..
שתקבלי את המרשם מהרופא הוא יגיד לך למשך כמה זמן ליטול את הרואקוטן
אחרי 3,4 חודשים