תשובה אחת
אני יודעת שזה מסוכן בזמן שלוקחים רואקוטן, זה מה שראיתי שרשום בעלון שבזמן הטיפול ברואקוטן צריך להימנע משתיית אלכוהול.
תשאל את הרופא עור שלך.