6 תשובות
כן
כן
מצוין
אני מנסה למצוא מה לא סבבה במה שרשמת