5 תשובות
כן? מה הבעיה
לא את עדיין נחשבת לקטינה אני חושב..
לדעתי כן.
כן