6 תשובות
עדיף סתומה על בן של ז*נה
ואתה מאומץ
סתומה כמו מי שעשה אותך
מי הוא שיחליט
טוב לדעת שחקרת לעומק וערכת לגביי מחקר