6 תשובות
כולם מתים בסוף.
אי אפשר להתקיים לנצח, אחרת לא הייתה המשכיות והיו יותר מיני יצורים חיים בעולם.
כי זקנה מחלות זיהומים התאבדויות..
ותאונות.
גלגל החיים..
מה זאת השאלה הזאת? ככה החיים עובדים וכולם ימותו בסופו של דבר.
הודות למוות יש משמעות לחיים
הכל נגמר בסוף
אנחנו לא יכולים לדעת