6 תשובות
קילומטר 1 ו4 דק בערך
כל אלף מטר הם קילומטר אחד
קילומטר 1
הכי טוב ששמעתי בבית ספר שלי זה 6:50
קילומטר, 2 ק"מ טוב - מעולה זה באזור ה8 דקות ומטה, בק"מ אחד מאמין שזה 3.5 דקות בערך אפילו 3 (שמח לעזור)
זה ארבע דקות בדוק!
ככה זה רשום אצל המורים, מארבע דקות זה מאה
אנונימית
אצלנו קילומטר ב7 דקות