3 תשובות
ללכת לבית
חולים דחוף..
הוצאת מעצמך דם ממקום אחד כדי להזריק אותו למקום אחר?
איך יש לך גישה לדברים האלה בכלל?
גשי לרפואה דחופה תרתי משמע ואל תעשי שטויות
לנסוע לבית חולים בדחיפות!
באותו הנושא: