4 תשובות
ללכת לבית
חולים דחוף..
למה עשית את זה בדיוק?
יש מצב שאת עשית לעצמך חור בוריד וזה יכול לגרום לאיבוד ההכרה ואפילו מוות עם לא תגיעי לבית חולים בקרוב
אנונימי
הוצאת מעצמך דם ממקום אחד כדי להזריק אותו למקום אחר?
איך יש לך גישה לדברים האלה בכלל?
גשי לרפואה דחופה תרתי משמע ואל תעשי שטויות
לנסוע לבית חולים בדחיפות!
באותו הנושא: