תשובה אחת
אפשר דרך האצבעות, אבל לגדולים עושים בדרך כלל דרך הזרוע
אנונימית