6 תשובות
למה את צריכה קטילה תגידי לו איזה מהן ואם זאת שלך תגידי כן יש בעיה?
אז הוא כנראה לא מתכוון אליך אלה לחברה שלך פדוט תעני לו לא..
"לא, אני זאת עם המוח"
לתגובה האחרונה.. הקטילה צריכה להיות לחבר לא לחברה שלידה.. ולשאלה, אין לי באמת רעיון מה לכתוב אבל את יכולה אולי "נראה לי התבלבלת אני וחברה שלי זה האלה שמקדימה לא המכוערים שמאחור" זה לא קטילה אבל לצאת מזה (כמובן זזה רק אם יש עוג אנשים בתמונה)
נו אני הבנתי את זה^
חח אוקי