תשובה אחת
אשכרה משיעמום תרגמתי את זה.. לא השתמשתי בגוגל טרנסלייט
או משהו אז לכבד חח, הפחד שלי היה שהפלאפון יתכבה והכל יידפק.. לא שמעתי את השיר אז ניחשתי שבן שר אבל יכולה לשנות הכל בראש לבת בהתאם..
אני לא בנאדם נחמד פשוט משועמם...


I realized the best part of love is the thinnest slice
הבנתי שהחלק הכי טוב באהבה הוא החלקיק הכי קטן
And it don't count for much
וזה לא נחשב כל כך
But I'm not letting go
אבל אני לא אעזוב
I believe there's still much to believe in
אני מאמין שיש עוד הרבה במה להאמין

So lift your eyes if you feel you can
אז תרים את העיניים אם אתה מרגיש שאתה יכול
Reach for a star and I'll show you a plan
תגיע לכוכב ואראה לך דרך
I figured it out
הבנתי את זה

What I needed was someone to show me
מה שהייתי צריך זה מישהו שיראה לי

You know you can't fool me
אתה יודע שאתה לא יכול לרמא אותי
I've been loving you too long
אהבתי אותך יותר מדיי זמן
It started so easy
זה התחיל כל כך קל
You want to carry on
אתה רוצה להמשיך
(Carry on)
(להמשיך)

(Now I'm) Lost in love and I don't know much
אבוד באהבה ואני לא יודע יותר מדיי
Was I thinking aloud and fell out of touch?
האם חשבתי בקול ואיבדתי מגע?
But I'm back on my feet
אבל אני בחזרה על הרגליים
And eager to be what you wanted
ובכוונתי להיות מה שרצית שאהיה


So lift your eyes if you feel you can
אז תרים את העיניים אם אתה מרגיש שאתה יכול
Reach for a star and I'll show you a plan
תגיע לכוכב ואראה לך דרך
I figured it out
הבנתי את זה

What I needed was someone to show me
מה שהייתי צריך זה מישהו שיראה לי

You know you can't fool me
אתה יודע שאתה לא יכול לרמא אותי
I've been loving you too long
אהבתי אותך יותר מדיי זמן
It started so easy
זה התחיל כל כך קל
You want to carry on
אתה רוצה להמשיך
(Carry on)
(להמשיך)

(Now I'm) Lost in love and I don't know much
אבוד באהבה ואני לא יודע יותר מדיי
Was I thinking aloud and fell out of touch?
האם חשבתי בקול ואיבדתי מגע?
But I'm back on my feet
אבל אני בחזרה על הרגליים
And eager to be what you wanted
ובכוונתי להיות מה שרצית שאהיה

You know you can't fool me
אתה יודע שאתה לא יכול לרמא אותי
I've been loving you too long
אהבתי אותך יותר מדיי זמן
It started so easy
זה התחיל כל כך קל
You want to carry on
אתה רוצה להמשיך
(Carry on)
(להמשיך)

(Now I'm) Lost in love and I don't know much
אבוד באהבה ואני לא יודע יותר מדיי
Was I thinking aloud and fell out of touch?
האם חשבתי בקול ואיבדתי מגע?
But I'm back on my feet
אבל אני בחזרה על הרגליים
And eager to be what you wanted
ובכוונתי להיות מה שרצית שאהיה

Now I'm lost, lost in love
עכשיו אני אבוד, אבוד באהבה
Lost in love, lost in love
אבוד באהבה, אבוד באהבה
Now I'm lost, I'm lost in love
עכשיו אני אבוד, אבוד באנבה
Lost in love, lost in love
אבוד באהבה, אבוד באהבה

Lost in love, lost in love, lost in love
אבוד באהבה, אבוד באהבה, אבוד באהבה
Lost in love, lost in love, lost in love
אבוד באהבה, אבוד באהבה, אבוד באהבה